Aktuelno

BUSINESS PARK BAČKI PETROVAC

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-BUSINESS PARK BAČKI PETROVAC

Business Park je 100% privatna , domaća industrijska zona, locirana u Bačkom Petrovcu u Vojvodini, Republika Srbija. Naša misija je da kreiramo ugodno i profesionalno radno okruženje za domaća i strana mala i srednja preduzeća. Mi rentiramo i prodajemo nekretnine ali i pružamo poslovno-tehničke usluge pravnim licima koja posluju kod nas.

Business Park Bački Petrovac (BPBP) je strateški i logistički veoma dobro pozicioniran. Sledeća logistička infrastuktura je operativna u našem okruženju:

  • Luka Novi Sad - 25km
  • Luka Bačka Palanka - 25km
  • Železnička stanica - 2km
  • Autoput ka Mađarskoj - 20km
  • Autoput ka Hrvatskoj - 60km
  • Granica sa EU (Hrvatska) - 25km
  • Novi Sad (500.000 stanovnika) - 22km

BPBP raspolaže sa oko 13.000m2 izgrađenog industrijskog, skladišnog i kancelarijskog prostora i oko 13ha građevinskog zemljišta spremnog za greenfield investicije. Deo objekata je odmah useljiv dok je deo u formi brownfield investicija.

Zakupcima BPBP je dostupno preko 20 usluga koje olakšavaju i pojeftinjuju radni proces. Najznačajnije dostupne usluge su: fizičko obezbeđenje sa video nadzorom, održavanje kruga, hidrantska mreža, pravne, knjigovodstvene i HR usluge, sale za sastanke sa ketering službom...

Na osnovu svoje lokacije i izgrađene infrastrukture BPBP je pogodan da bude poslovni dom preduzećima koja se bave proizvodnjom, transportom i uslugama. Trenutni zakupci prostora su aktivni u sektoru proizvodnje medicinskog materijala, delova za autoindustriju, proizvoda od drveta, gume, proizvodnje laboratorijskih reagenasa, proizvodnje bioenergije kao i zakupac iz IT sektora.