Aktuelno

Poslovni prostor pored Novog Sada - zašto raditi baš kod nas

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Poslovni prostor pored Novog Sada - zašto raditi baš kod nas

Business Park Bački Petrovac raspolaže sa cca 13 ha građevinskog zemljišta i cca 14,000 m2 izgrađenih poslovnih prostora različitih namena, ali najvažnije od svega, Business Park raspolaže sa 20 usluga od kojih je većina potrebna svakoj maloj i srednjoj firmi.  Svaka od tih usluga, samom činjenicom da je dostupna na licu mestu, štedi znatnu količinu vremena i novca.  

Ilustracije radi, pretpostavimo da je jednoj firmi koja se bavi proizvodnim ili trgovačkim biznisom, potrebno 500 m2 koji imaju 24 h obezbeđenje.  Da bi obezbeđenje funkcionisalo kako treba, potrebno je minimalno 4 radnika, sa svom pratećom opremom (uniforma, obuća, rampa, rasveta, kamere sa video nadzorom, psi čuvari i tome slično).  Uz pretpostavku da radnici obezbeđenja rade za minimalnu moguću mesečnu platu, za preduzetnika je angažovanje ovog broja izvršilaca direktan mesečni odliv od otprilike 1,200 Eur, uvećano za troškove opreme za rad i ostalih navedenih stavki.  Ako pretpostavimo da oprema i ostale stavke koštaju 0 Eur (što nikako nije realno), sopstvena čuvarska služba čini opterećenje od 2.4 Eur/m2 sopstvenog prostora. Uslugu iz ovog primera u Business Park-u Bački Petrovac, pružamo po ceni od 150 Eur mesečno za 500 m2 prostora, što čini 0.3 Eur opterećenja po m2.  Ovo praktično znači da se svakom preduzetniku koji ima ovakve potrebe isplati da plati od 1 do 2 Eur/m2 kirije mesečno, a da bez troškova i dodatnog posla, ima čuvarsku službu kakva mu je potrebna i ukupne troškove niže nego u sopstvenom prostoru.  Pritom, ne sme se zaboraviti da i održavanje prostora košta, da uvođenje hidrantske mreže košta, da razni elaborati koji se odnose na poslovne prostorije koštaju, tako da količina uštede samo raste sa brojem usluga koje koristite.  

Takođe, benefite toga da vam se knjigovođa, pravnik i informatičar nalaze na istom mestu gde i vaš proizvodni pogon ne može ništa da opovrgne.     U svakom slučaju, u ovoj interesantnoj poslovnoj zoni, ovakvih usluga je trenutno organizovano preko 20, a svaka štedi vreme i novac korisniku.  S druge strane, obzirom da se radi o privatnoj svojini, u bilo kom trenutku razvoja svoje firme, preduzetnik koji se opredeli da želi da poseduje poslovni prostor u kome radi, može to i da ostvari tako što će ga kupiti. Zavrzlame u vezi sa pravom korišćenja, rokovima od 99 godina, stavljanjem imovine pod hipoteku za potrebe dobijanja kredita, u Business Park-u Bački Petrovac ne postoje.

Konačno, Business Park Bački Petrovac je dovoljno daleko od Novog Sada kao administrativnog centra, pa preduzetnik može da oseti olakšanje i u visini plata koje isplaćuje svojim zaposlenima, posebno ukoliko se radi o NK ili PK radnicima.  Tim Business Park-a i tu može da asistira jer se evidencija nezaposlenih kod lokalne filijale NSZ uredno prati.  S druge strane, Novi Sad je dovoljno blizu da visoko kvalifikovana radna snaga može bez velikih troškova da dolazi na posao svakodnevno, a da pritom poslodavac ima izbor radnika koji mu omogućava jedan veliki administrativni i univerzitetski centar kakav Novi Sad jeste.  Ove pogodnosti do sada su uočili već u desetak firmi koje su svoje poslovanje smestile u ovu industrijsku zonu.  Ukupan broj zaposlenih u svim firmama koje rade u Business Park-u je oko 200, što nesumnjivo ima veliki uticaj i na društvenu zajednicu u Bačkom Petrovcu.