Poslovni prostor br. 14

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Poslovni prostor br. 14

Objekat br. 14  nalazi se u centralnom delu industrijske zone Business Park Bački Petrovac.  Sa dveju strana graniči se sa budućim javnim putem kroz industrijsku zonu, a sa druge dve strane graniči se sa građevinskim parcelama namenjenim za prodaju.  U pitanju je nedavno renovirana, peskarena i ofarbana nadstrešnica, sa novim krovom.  Pogodna je za skladištenje roba za koje je poželjno da budu na vetru, kao i roba koje zahvaljujući svom pakovanju ne reaguju sa vlagom iz vazduha.