Poslovni prostor br. 25

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Poslovni prostor br. 25

Objekat br. 25 je višenamenski objekat čvrste gradnje, lociran u Business Park-u Bački Petrovac i to u njegovom južnom delu, orijentisan ka Gložanu, odnosno ka putu Novi Sad - Bačka Palanka.  Površine je cca 700 m2, opremljen strujom i vodom.  Postoji opcija jednostavnog priključenja na kanalizacionu mrežu.  Ova hala u Business Park-u je do sada bila korišćena kao magacinski prostor, mada ima sve karakteristike proizvodnog prostora pogodnog za iznajmljivanje ili prodaju.  Velika dvokrilna vrata na ulazu u ovaj magacin koji je slobodan za iznajmljivanje omogućavaju da se izvesne količine roba uvezu i unutra, kamionima do 10 t.